Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Инфрасртуктура

Мармет АД предоставя услуги по:


• енергийни мрежи, вкл. контактни мрежи за ж.п. и градски транспорт – инженерингови услуги, изграждане, инсталации, проекти и придобиване, легализация и разрешителни;
• водопровдни мрежи, вкл. изграждане на улични водопроводи и канали, както и за сградни водопроводни и канални отклонения, аварийна поддръжка на водопроводна и канализациона мрежа;
• строителство, ремонт и възстановяване на железен път и съоръжения;
• топлопроводни инсталации;
• ремонт и възстановяване на пътища, пешеходни зони и инфраструктурни съоръжения;
• сондиране и полагане на тръбопроводи за различни цели на ползване.

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes