Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Високо строителство

„Мармет“ АД притежава доказан опит в изпълнението на обекти от сферата на гражданското строителство, в т.ч. обществени сгради, туристически комплекси, жилищни комплекси, както и прилежащата им инфраструктура.

„Мармет“ АД е ориентирано към изпълнение на груб строеж и цялостно завършване на сгради, вкл. предоставянето на следните услуги:


• изграждане на стоманобетонни и метални конструкции;
• зидарии;
• покривни системи;
• фасадни системи;
• сухо строителство;
• хидро-, топло- и звукоизолации;
• настилки и облицовки;
• инженерно-укрепителни дейности;
• саниране и рехабилитация;
• басейни и хидросъоръжения;
• подемни съоръжения;
• електроинсталации;
• структурно окабеляване;
• водоснабдяване и канализация;
• отопление, вентилация и климатизация;
• машинно-монтажни работи;
• вертикална планировка;
• озеленяване – екологични зелени системи и дендрология;
• пътища и прилежащата им инфраструктура.

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes