Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Телекомуникации

В зависимост от конкретните изисквания на своите клиенти, МАРМЕТ АД предлага професионални услуги, свързани с всеки един етап от изпълнението на проекта.

Сфера на опит:
• Мобилни мрежи (GSM, UMTS, LTE, BTS, MW, RNC);
• Фиксирани мрежи, опорни мрежи (Оптични системи, медни кабели, NGN, STM, SDH, MAN, ADSL, PABX, FTTx).

Инженеринг:

telecom_act_1

• Проучване на обекти и придобиване на права за обекти;
• Изготвяне на работна документация;
• Планиране и проектна разработка за оборудването
• Легализация и осигуряване на разрешителни.

Строителни работи:

telecom_act_2

• изкопни и възстановителни работи;
• канални мрежи;
• пресичане на улици (чрез хоризонтален механизиран сондаж или прокопаване);
• изграждане на пътища/ път за достъп;
• фундаменти;
• мачти, кули, стълбове;
• околно пространство, ограждения, т.н.;
• зидаро-мазачески работи;
• хидроизолации за обекти на покривни пространства;
• метални структури;
• шахти;
• архитектурни работи;
• т.н.

Монтаж на телекомуникационно оборудване, тестване, софтуерно оживяване и пускане в експлоатация:

telecom_act_3

• телекомуникационни съоръжения за фиксирани и мобилни мрежи;
• токозахранващо оборудване;
• монтаж, сплайсване, терминиране и измерване на оптични каабели;
• въздушни кабелни линии;
• дооборудване;
• т.н.

Поддръжка:

telecom_act_4

• профилактична и ремонтна поддръжка;
• антенно-фидерни системи;
• дизел-генератори;
• токозахранващо оборудване/батерии;
• услуги по зареждане с гориво;
• климатични системи;
• оптични мрежи – пасивно и активно оборудване;
• Управление на оборудване и резервни части;
• т.н

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes