..paritaetischer-hannover.de.. Eine individuelle Fähigkeiten, Macht, Einfluss, Zeit und Besitztümer sind viagra 100mg filmtabletten preisvergleich vertraut von Gott. Das Krankenhaus ist eine Gemeinschaft Personen begangen, die sich bei der Verwendung ihrer Vertrauensstellungen von Gott, cialis soft tabs online Versuch erweitern Einfluss in der Gemeinde und in der Welt. Umwelt, einschließlich der Menschen, als das Vertrauen gegeben Mensch Gott das http://www.paritaetischer-hannover.de/index.php?levitra-rezeptfrei-bestellen Evangelium, das Modell Arzt als die Art und Weise bereit, bei dem Treuhandschaft wahrgenommen sollte und geübt. Diese Implikationen eine http://www.paritaetischer-hannover.de/index.php?cialis-sicher-kaufen Basis zu schaffen, auf der die folgenden Ziele für eine einheitliche Verwaltung Schwerpunkt in den Vereinigten Krankenhaus vorgeschlagen mehr lesen worden. ..28.06.2017.. 11
Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Орган за контрол

БДС, EN ISO/IEC 17020:2005 – Орган за контрол вид „С“, сертификат и заповед за акредитация

ozk_1 ozk_2 ozk_3

Органът за контрол от вид „С“ е създаден през 2003 година като независима единица към МАРМЕТ ООД. Той притежава Сертификат по БДС, EN ISO/IEC 17020:2005, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛНА AГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ”.
Сертификацията покрива пълния обхват на дейности по контрол на електрически уредби и съоръжения, както следва:

Електрически уредби и съоражения до 1000V:
• съпротивление на изолацията;
• импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
• прекъсвачи на защитно изключване (Fi – прекъсвачи);
• съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Съобщителни кабелни линии за селищна и междуселищна телефонна мрежа:
• съпротивление на изолацията;
• електрическо съпротивление;
• съпротивление на асиметрия;
• линейно затихване;
• работен капацитет
• преходно и общо затихване, затихване в близкия край, затихване в далечния край;
• херметичност.

Оптични кабелни линни:
• внесено затихване в нееднородности;
• общо затихване;
• затихване от обратно отражение;
• дължина.

Заявка за извършване на контрол може да изтеглите от ТУК .
В случай, че заявката бъде регистрирана, на клиента се предоставя „Споразумение за конфиденциалност”.

Органът за контрол има утвърдени процедури за управление на жалби и възражения, които са достъпни за заинтересованите страни при поискване, което може да бъде отправено на адрес: гр.София 1712, ж.к.“Младост 3″, бл.327, вх.4, ет.1, ап.101.

Органът за контрол издава технически сертификати, удостоверяващи състоянието на изпитваните съоръжения и тяхната годност за експлоатация. Тези сертификати съставляват част от документацията, необходима за пускане в експлоатация на електрически съоръжения, уредби или стопански обекти.

Ангажиментите на висшето ръководство са декларирани в политиката по качеството.
Декларация за политика по качество:

pr25_1 pr25_2

Работата на Органа за контрол е обезпечена с изпитвателна мобилна лаборатория и съвременна измервателна апаратура.

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes