Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Сертификати

Стандарт: ISO 9001-2015 Система за управление на качеството

iso-bg-9001

Мармет АД е удостоенa със сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2000 през 2004г. От скоро Обхватът на сертификацията е в съответствие с ISO 9001: 2015 и съответства на:
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), В и К мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради. Производство на метални изделия.

————————————————————————————————————————————————————

Стандарт: ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда

iso-bg-14001

Обхват на сертификация:
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), В и К мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради. Производство на метални изделия.

————————————————————————————————————————————————————

Стандарт: ISO 45001:2018 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

iso-bg-45001

Обхват на сертификация:
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), В и К мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради. Производство на метални изделия.

————————————————————————————————————————————————————

Централен професионален регистър на Камара на строителите в България

МАРМЕТ АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на следните групи и категории строежи:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от първа до пета категория

ksb_i

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура – от първа до четвърта категория

ksb_ii

• ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура – втора и трета категория

ksb_iii

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – първа до трета категория

ksb_iv

————————————————————————————————————————————————————

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политиката, целите и ангажиментите по ЗБУТ, ОС и качеството

pril_2-deklaracia-na-rakovodstvoto pril_2-deklaracia-na-rakovodstvoto2

————————————————————————————————————————————————————

Сертифициран инсталатор на HES Cabling

sert_hcs

————————————————————————————————————————————————————

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes