Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Сертификати

Стандарт: ISO 9001-2015 Система за управление на качеството

iso_9001_bg

Мармет АД е удостоенa със сертификат за управление на качеството ISO 9001: 2000 през 2004г. От скоро Обхватът на сертификацията е в съответствие с ISO 9001: 2015 и съответства на:
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), В и К мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради. Производство на метални изделия.

————————————————————————————————————————————————————

Стандарт: ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда

iso_14001_bg

Обхват на сертификация:
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), В и К мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради. Производство на метални изделия.

————————————————————————————————————————————————————

Стандарт: OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

ohsas_bg

Обхват на сертификация:
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), В и К мрежи, електрификация на железопътен и градски транспорт. Рехабилитация на обществени сгради. Производство на метални изделия.

————————————————————————————————————————————————————

Централен професионален регистър на Камара на строителите в България

МАРМЕТ АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на следните групи и категории строежи:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от първа до пета категория

udo_1_bg

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура – от първа до четвърта категория

udo_2_bg

• ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура – втора и трета категория

udo_3_bg

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – първа до трета категория

udo_4_bg

————————————————————————————————————————————————————

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството за политиката, целите и ангажиментите по ЗБУТ, ОС и качеството

mm_pol_1-1_0001 mm_pol_2-1_0001 mm_pol_3-1_0001

————————————————————————————————————————————————————

Сертифициран инсталатор на HES Cabling

sert_hcs

————————————————————————————————————————————————————

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes