Орган за контрол

БДС, EN ISO/IEC 17020:2005 – Орган за контрол вид „С“, сертификат и заповед за акредитация

Органът за контрол от вид „С“ е създаден през 2003 година като независима единица към МАРМЕТ ООД. Той притежава Сертификат по БДС, EN ISO/IEC 17020:2005, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛНА AГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ”.
Сертификацията покрива пълния обхват на дейности по контрол на електрически уредби и съоръжения, както следва:

Електрически уредби и съоражения до 1000V:
• съпротивление на изолацията;
• импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
• прекъсвачи на защитно изключване (Fi – прекъсвачи);
• съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Съобщителни кабелни линии за селищна и междуселищна телефонна мрежа:
• съпротивление на изолацията;
• електрическо съпротивление;
• съпротивление на асиметрия;
• линейно затихване;
• работен капацитет
• преходно и общо затихване, затихване в близкия край, затихване в далечния край;
• херметичност.

Оптични кабелни линни:
• внесено затихване в нееднородности;
• общо затихване;
• затихване от обратно отражение;
• дължина.

Заявка за извършване на контрол може да изтеглите от ТУК.
В случай, че заявката бъде регистрирана, на клиента се предоставя „Споразумение за конфиденциалност”.

Органът за контрол има утвърдени процедури за управление на жалби и възражения, които са достъпни за заинтересованите страни при поискване, което може да бъде отправено на адрес: гр.София 1712, ж.к.“Младост 3″, бл.327, вх.4, ет.1, ап.101.

Органът за контрол издава технически сертификати, удостоверяващи състоянието на изпитваните съоръжения и тяхната годност за експлоатация. Тези сертификати съставляват част от документацията, необходима за пускане в експлоатация на електрически съоръжения, уредби или стопански обекти.

Ангажиментите на висшето ръководство са декларирани в политиката по качеството.
Декларация за политика по качество:

Работата на Органа за контрол е обезпечена с изпитвателна мобилна лаборатория и съвременна измервателна апаратура.

  • Introduced at Basel 2010 can be a model that Cuervo y Sobrinos continues to be flowing plenty of work tag heuer into: the Historiador Semanal. Its story is definitely an fascinating 1, coinciding with every the backdrop in the brand as well as the background of Havana. The Historiador Semanal can be a contemporary interpretation of the model the fake replica watches fake replica watches business introduced long ago inside the 1940's. At that time over time, Cuervo y Sobrinos was inside the midst of patenting their particular motion. Havana seemed to be going through modifications, experiencing tremendous development as American wealth came back. It cheap fake watches cheap fake watches seems the master craftsmen have become nostalgic for that previous. As a result, they have spent balance better component in the final 2 yrs redecorating the initial motion. Their devoted and steady function has compensated returns inside the new Historiador Semanal. "Semanal"refers towards the concept of corresponding days in the week to amounts. Around the piece, Thursdays appear as "TH"using the quantity "1"listed a lot more than it. The next Thursday shows up by having an "8, "and so forth and so on. There are many info shown on the timepiece. Inside the centremost circle would be the time. The next concentric circle lists your day in the week, plus there is the semanal line while using amounts for each day. Lastly, around the edge would be the day in the month, as well as the specific month. Clearly, Cuervo y Sobrinos has created an very useful and precise watch. It is a lot more similar to a calendar than it's to some watch. A real vintage piece, it talks artfully for an additional era. The stainless 45mm is replica watches rolex replica watches rolex traditional and simple. It's so easy to picture the Cuervo y Sobrinos Historiador Semanal embracing the wrist of the 1940's or 50's American businessman. The timepiece looks so sophisticated, so prosperous, a wrist watch produced for communities that value and measure time for the utmost.